Filter

Gespecialiseerd Leesbegeleider. in Rotterdam

Vacature

Functietitel

Gespecialiseerd Leesbegeleider.

Datum

21-11-2018

Start

Soort vacature

FTE

0.2

Omschrijving

Als Gespecialiseerd Leesbegeleider PPO ben je in dienst of ingeleend als medewerker PPO. Je beschikt over theoretische en praktisch gerichte kennis van ondersteuningsmogelijkheden op school-, groeps- en individueel niveau, alsmede brede kennis van pedagogiek/didactiek/onderwijskunde op hbo-niveau (zoals bv. PABO met aanvullende relevante opleidingen).


Expertise van de Gespecialiseerd Leesbegeleider
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Kennis van orthodidactiek op gebied van lezen en spelling (AVI/DMT/deelvaardigheden van Struiksma/lees-spellingmethodes
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Kennis van de remediÃrende methodieken
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Kennis van ondersteuningsniveau 4 (criteria vergoede dyslexiezorg)Â en doorverwijzen
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Kennis van dispenserende en compenserende maatregelen op gebied van dyslexie
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Kennis van co morbiditeit en dyslexie
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Kennis van analyseren en interpreteren van toets gegevens (Cito lvs) op groeps- en individueel niveau (en schoolniveau)
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Kennis van de criteria AB, leesbehandeling, EED
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Interventies kunnen bieden op ondersteuningsniveau 2 en 3 (zie zorgcontinuÃm Chris Struiksma)
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Kunnen werken met groepen op ondersteuningsniveau 2 (maximaal groepje van 4 kinderen)
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Kunnen werken met individuele leerlingen op ondersteuningsniveau 3
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Opleiding tot gespecialiseerd leesbegeleider afgerond: werken vanuit het motivatiemodel, werken vanuit de cognitieve gedragstherapie, werken vanuit de orthodidactiek
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Vraagbaak voor IB-ers en SCP op gebied van ondersteuningsniveau 2 en 3
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Vraagbaak vergoede dyslexiezorg EED
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Inzet Ambulante Begeleider lezen en spelling
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Communicatieve vaardigheden en schrijfvaardigheden
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Kunnen reflecteren op eigen handelen

Taken van de Gespecialiseerd Leesbegeleider
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Binnen elk OAT is er ÃÃn leescoÃrdinator. Die screent en beoordeelt het leerling dossier, welke is aangemeld door de SCP, op volledigheid (inhoud + criteria). De leescoÃrdinator zet de leerling bij positief oordeel op de wachtlijst en informeert de andere leesbehandelaars in zijn gebied.
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ De gespecialiseerd leesbegeleider analyseert het dossier
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ De leerling en ouders worden uitgenodigd voor een intake (school is hiervan op de hoogte)
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Intakegesprek met leerling en ouders
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Intakeonderzoek leerling
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Intakeoverleg met leerkracht en IB-er
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Gedurende 8 weken: 2x in de week 45 minuten individuele leesbehandeling op zins- woord- en letterniveau
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Tussenonderzoek met verslaglegging voor school en leerling (leerling rapport): beknopte handelingsadviezen
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Tussenevaluatiegesprek met leerling en ouders
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Tussenevaluatiegesprek met school
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Gedurende 12 weken: 1x in de week 45 minuten individuele leesbehandeling op zins- woord- en letterniveau. Primaire taak is het lezen, spelling staat in dienst van het lezen.
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Eindonderzoek met verslaglegging voor school en leerling (leerling rapport): uitgebreide handelingsadviezen
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Eindgesprek met leerling en ouders
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Eindgesprek met leerkracht en IB
-ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ Nazorg: maximaal 3 momenten overleg op school met leerkracht en IB-er (en leerling): praktische handelingsadviezen in de klas (vertaalslag maken van eindrapportage naar klassensituatie)
Naast het behandelen van individuele leerlingen maakt de gespecialiseerd leesbegeleider deel uit van een OAT en heeft als taak daarin: uitdragen van kennis en expertise op gebied van lezen en spelling op alle ondersteuningsniveaus.

Nadere informatie en solliciteren:
Mevr J van den Broeke: j.vandenbroeke@depiloot.nl

Over De Piloot 

Naam school

De Piloot 

Plaats

Rotterdam

Type onderwijs

Speciale basisonderwijs

Sector

Speciaal (Basis) Onderwijs

Beschrijving

De Piloot is een cluster 4 school.
Cluster 4 scholen plaatsen en begeleiden leerlingen met onderwijsbelemmeringen als gevolg van diverse vormen van gedragsproblematiek. Naast inhoudelijke toelatingsargumenten is een Toelatingsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband van de huidige school van uw kind noodzakelijk.
Met betrekking tot de basisschoolvestigingen (S.O. afdelingen) van de Piloot kan gemeld worden dat de school in haar nu haast 50 jarige bestaan een uitgebreide expertise opgebouwd heeft in de opvang en begeleiding van kleuters en kinderen met:

  • Onderwijsbelemmeringen en leerproblemen.
  • Gedrags- en psychiatrische stoornissen, zoals kinderen met;
  • hyperactiviteit (ADHD),
  • kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS) zoals PDD-NOS, syndroom van Asperger
  • hechtingsstoornissen.
  • oppositioneel opstandige gedragsstoornissen
Met betrekking tot de voortgezet onderwijsvestiging van het Passer College (V.S.O. afdeling van de Piloot): de  school heeft inmiddels een jarenlange expertise opgebouwd met leerlingen die een veilige en vertrouwde schoolomgeving vragen als gevolg van autisme, teruggetrokken gedrag of bijv. angsten.

Eisen

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

LB

Gespecialiseerd Leesbegeleider. in Rotterdam