Filter

Directeur in Zoetermeer

Vacature

Functietitel

Directeur

Datum

15-11-2018

Start

Soort vacature

Vast

FTE

0.8 - 1.0

Omschrijving

IKC Floriant zoekt met ingang van 1 april 2019 (of zoveel eerder als mogelijk) een
Directeur
(0,8 – 1,0 fte)
Beschrijving van IKC Floriant
Integraal Kindcentrum Floriant is een samenwerkingsverband in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen tussen de katholieke basisschool Floriant en De Drie Ballonnen, waarbij onderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang vanuit één visie wordt aangeboden.

IKC Floriant biedt kinderen van 0 t/m 13 jaar een uniek totaalpakket aan op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. Het motto van IKC Floriant is: “waar het talent van het kind centraal staat”.

De school kent momenteel ruim 220 leerlingen en 10 groepen waarvan drie groepen met onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. De school past onder meer Positive Behavior Support toe in de school (PBS) en werkt met International Primary Curriculum (IPC).

Context
IKC Floriant is een goed lopende school, waarbij voornamelijk het voortzetten van het ingezette schoolbeleid aan de orde is. Daarbij is het gewenst IKC Floriant te zien en te hanteren als een school inclusief HB-klassen en niet als een school met twee aparte afdelingen. De school biedt veel mogelijkheden en de wens is onder meer om te zorgen dat de trajecten die al in gang zijn gezet, kunnen worden voortgezet.

De kinderopvang wordt verzorgd door De Drie Ballonnen en heeft een eigen leidinggevende. Niet alleen tussen de school en de buitenschoolse opvang (die op school wordt verzorgd) wordt nauw met elkaar samengewerkt, maar ook tussen de school en het kinderdagverblijf en de peuteropvang (welke beide op een andere locatie worden verzorgd).

De directeur geeft leiding aan de basisschool en is integraal verantwoordelijk op schoolniveau.

De directeur zal onder meer bezig zijn met het versterken van de inbedding van IKC Floriant binnen de wijk Rokkeveen en binnen Unicoz. De directeur is het ‘gezicht’ van de school, maakt zich sterk voor de school en ontwikkelt daarbij een eigen visie.


 

Over Unicoz Onderwijsgroep

Naam school

Unicoz Onderwijsgroep

Plaats

Zoetermeer

Type onderwijs

Speciale basisonderwijs

Sector

Speciaal (Basis) Onderwijs

Beschrijving

Unicoz is de grootste speler in Zoetermeer en omstreken als het gaat om primair en voortgezet onderwijs. Want met 23 basisscholen, ONC Clauslaan (vmbo) en ONC Parkdreef (mavo / havo / vwo) biedt Unicoz aan liefst 6500 leerlingen en nog eens 2000 middelbare scholieren een veilige en uitdagende leeromgeving.

Alle 25 Unicoz-scholen creëren een leerklimaat waarin leerlingen zich optimaal en veelzijdig kunnen ontwikkelen. Toch kent elke school zijn eigen identiteit, sfeer en kernkwaliteiten. 
Uitgangspunt bij alles is onze overtuiging dat iedere leerling uniek is en dat hun talenten de volle aandacht verdienen.
Bij het realiseren van de meest ideale leer-, werk- en leefomgeving laten we ons inspireren door de dagelijkse omgang met de leerlingen en de levensbeschouwelijke achtergrond per vestiging. Maar overal ligt de focus op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat gericht is op de optimale ontwikkeling van ieder kind. 

Eisen

Functie-eisen

Gezochte schoolleider eigenschappen
Op schoolniveau zoekt IKC Floriant een directeur die:

 • binnen IKC Floriant aanwezig èn zichtbaar is;
 • de leerlingen persoonlijk kent, betrokkenheid toont bij hun ontwikkeling en bij de zorg voor leerlingen;
 • deze betrokkenheid ook toont richting ouders met ouders goed weet om te gaan;
 • eenvoudig benaderbaar is voor het team;
 • duidelijk communiceert;
 • in staat is om goed te luisteren en voorstander is van samenwerken;
 • verbindend is;
 • zorgt voor een werkbare situatie;
 • het draagvlak voor de school verder wil uitbouwen, o.a. door PR en marketing van de school te versterken en het voeren van een gezond financieel beleid;
 • wil bijdragen aan het versterken van de inbedding van IKC Floriant binnen de wijk en binnen Unicoz;

Ruime ervaring in het onderwijsveld met o.a.
 • vaardigheden in onderwijskundig leiderschap met kennis van onderwijsinhoudelijke processen;
 • het aansturen van onderwijsontwikkeling(en);
 • affiniteit en/of kennis met HB-onderwijs is een pré
 • lesbevoegdheid;
 • kennis van leerlingvolgsystemen.

Goede leidinggevende kwaliteiten en resultaatgericht zijn vanuit zowel de professionele kant als de menselijke kant:
 • Doelgericht en daadkrachtig handelen o.a. een tijdplanning kunnen neerzetten en deze kunnen handhaven;
 • Ingevoerde activiteiten en – beleid kunnen borgen;
 • Procesgericht kunnen werken, processen kunnen (bege-)leiden en sturen en in staat zijn draagvlak te creëren bij teamleden voor onderwijskundige innovaties;

Overig:
 • zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig
 • teamplayer;
 • een mensen-mens;
 • transparant;
 • een goede verstandhouding met de MR nastreven;
 • buiten de gebaande paden kunnen denken;
 • flexibel en oplossingsgericht kunnen handelen.

Accenten
Op basis van het voorgaande zijn de volgende gelijkwaardige accenten te onderscheiden:

Onderwijskwaliteit
Voortbouwen op huidige schoolbeleid. De goede kwaliteit van de school handhaven en verder ontwikkelen.

Professionele cultuur
Een cultuur van samenwerking en openheid bestendigen en teamleden in hun eigen verantwoordelijkheid en rol aanspreken.

Gezicht van de school
 • Zichtbaar zijn en aanwezig zijn
 • Je sterk maken voor de school, zowel in de wijk als binnen Unicoz en daarbij een eigen mening durven hebben.

De functie van directeur heeft een werktijdfactor van 0.8 fte tot 1.0 fte.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

Directeur in Zoetermeer