Filter

Daltonontwikkelaar en leraar in Amsterdam

Vacature

Functietitel

Daltonontwikkelaar en leraar

Datum

07-10-2019

Start

z.s.m.

Soort vacature

Tijdelijk met uitzicht op vast

FTE

0,6

Omschrijving

De functie van Leerkracht bij de Huibersschool
We zijn een daltonschool in ontwikkeling (per 1 aug. 2018) en vinden zelfstandig werken, vrijheid in gebondenheid en samenwerken in combinatie met een goed pedagogisch klimaat voorop staan. Vandaaruit willen we het eigenaarschap van onze leerlingen vergroten. We zijn in 2018 gestart met onderzoekend leren in de hele school en willen dit de komende jaren voortzetten met een leerlijn thematisch/onderzoekend leren. In ons moderne schoolgebouw leren we in het klaslokaal en de overige vrije ruimtes en leerpleinen. We maken het leren van de kinderen zichtbaar, we geven feedback op hun leerresultaten.  We kijken niet alleen naar wat de leerlingen moeten leren, we kijken ook naar wat de leerlingen willen leren.

Jouw groep en de aanstelling
Je kunt aan de slag in groep 5 en 6.  De werkdagen zijn in overleg af te stemmen met je duo.
 

Over Huibersschool

Naam school

Huibersschool

Plaats

Amsterdam

Type onderwijs

Reguliere basisonderwijs

Sector

Basisonderwijs

Beschrijving

Waarom is de Huibersschool zo’n fijne school?

 • Het is een kleine school, het onderwijsteam kent ieder kind en elke ouder.
 • De Huibersschool is een katholieke school. Dit draagt bij aan respect voor elkaar en aandacht voor normen en waarden, ook voor die van andere religies en culturen.
 • Kinderen in Amsterdam groeien op in een multiculturele samenleving. De Huibersschool is daar een afspiegeling van. De school is zeer kleurrijk en biedt plaats aan iedereen.
 • Er is ruimschoots aandacht voor creatieve vakken. Tijdens verkenningsuren kunnen kinderen meedoen aan bijvoorbeeld: drama, darts, fotografie, macramé, tekenen, schilderen en kleien. Zo leren ze hun talenten kennen.
 • Schoolreisjes en schoolkamp hebben een sociale invulling. Denk aan sportieve activiteiten (softbaltoernooi), de bonte avond (elke groep presenteert een dans, lied of toneelstuk) en als hoogtepunt: een boer meehelpen bij het verzorgen van koeien en paarden.
 • De school wil maatschappelijke betrokkenheid tonen en op kinderen overbrengen. Daarom wordt aan diverse actuele acties meegedaan. Zo is er geld bijeen gebracht voor Stichting Novib en deed de school mee aan een speelgoedactie voor kinderen op Haïti die slachtoffer waren van een aardbeving.
 • Kinderen kunnen zich opgeven voor schoolvoetbal, straatvoetbal en de avondvierdaagse.
 • Het kerstdiner is uniek te noemen.
 • De school heeft twee fantastische vakleerkrachten voor muziek en gym.
 • De school richt zich op de toekomst; nieuwe media spelen daarom een belangrijke rol in het lesprogramma.
 • Er is aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
 • De school kenmerkt zich door rust, regelmaat en resultaat.
 • Op de Bisschop Huibersschool leren kinderen rekening te houden met elkaar, vriendelijk met elkaar om te gaan, belangstelling te tonen voor anderen en samen problemen op te lossen. Naast deze sociale vaardigheden wordt hen op leergebied zoveel mogelijk bijgebracht, zodat zij na acht jaar volop kans hebben op succes in het voortgezet onderwijs.

Eisen

Functie-eisen

We zoeken voor ons team een daltoncoördinator/ontwikkelaar:

 • Die betrokken wil zijn bij de implementatie van Dalton op onze school.
 • Die meedenkt met de directie, IB en het ontwikkelteam over hoe de implementatie zo effectief mogelijk voor het team zou kunnen verlopen.
 • Die kritisch durft te zijn en begrijpt wat leerkrachten en leerlingen nodig hebben om in een dalton-mindset te komen.
 • Die kan coördineren, kan samenwerken, durft te presenteren voor haar/zijn eigen team, collega’s aan durft te spreken, af en toe durft te sturen, graag zelf wil leren en ontwikkelen, achter de kernwaarden van dalton staat.
 • Die (twee) wekelijks deelneemt aan het ontwikkelteam.
 • Die de opleiding daltoncoördinator heeft gedaan of in de toekomst bereid is de opleiding daltoncoördinator te volgen.
Wat voor een Leerkracht zoeken wij en wat neem je mee?
 • Een afgeronde of bijna afgeronde Pabo – opleiding (minimaal 140 studiepunten)
 • Ervaring en affiniteit met taal en bent bereidt de Nt2-cursus te volgen
 • Je bent communicatief sterk
 • Je durft fouten te maken
 • Je zoekt makkelijk en snel het overleg met je collega’s
 • Je wilt jezelf en de school altijd blijven ontwikkelen en houdt van een uitdaging
 • Je bent geïnteresseerd in daltononderwijs of hebt daar al ervaring in
 • Je kunt samenwerken, zelfstandig werken en neemt je verantwoordelijkheid en toont snel initiatief
Als je jezelf moet beschrijven herken je je als een leerkracht met een onderzoekende houding, die altijd graag wil ontwikkelen. Je bent in staat om je snel in te werken in onze manier van lesgeven, dat wil zeggen dat je heel goed vanuit het kind kan en wil werken, maar ook jezelf en je team centraal stelt.
We verwachten dat je je makkelijk kunt inleven in de belevingswereld van kinderen en ook van ouders met een westerse en niet-westerse achtergrond.
 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

L10

Daltonontwikkelaar en leraar in Amsterdam