Filter

Enthousiaste leraar groep 1-2 in Ewijk

Vacature

Functietitel

Enthousiaste leraar groep 1-2

Datum

07-10-2019

Start

1-12-2019

Soort vacature

FTE

0,6

Omschrijving

De Reuzepas is een groeiende school voor primair onderwijs met 10 groepen. Wij zoeken een leraar groep 1-2 voor de woensdagochtend, donderdag, vrijdagochtend en een aantal dinsdagen vanaf 01-12-2019 tot het einde van het schooljaar 2019/2020.

 

Over De Reuzepas

Naam school

De Reuzepas

Plaats

Ewijk

Type onderwijs

Reguliere basisonderwijs

Sector

Basisonderwijs

Beschrijving

De Reuzepas biedt onderwijs dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving leert zelfstandig en waardevol met elkaar te leren, spelen en beleven om zo tot een optimale ontwikkeling van ieder kind te komen. Ons motto hierbij is: SAMEN op STAP

Ons onderwijs
De afgelopen decennia is er in de samenleving veel veranderd en daarmee ook de inzichten over kind en onderwijs. We gaan veranderingen niet uit de weg, wanneer na gedegen bestudering blijkt dat kinderen daarmee beter voorbereid hun toekomst tegemoet gaan. In de loop der jaren hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan we ons onderwijs geven:

 • We vinden dat de kinderen een fijne schooltijd moeten hebben, omdat zij zich het best kunnen ontwikkelen als zij zich veilig en geborgen weten en daarbij het gevoel hebben ‘iemand te zijn’ en ‘iets te kunnen’ en ‘samen met elkaar te leren’.
 • We vinden dat er in rust en orde geleerd moet worden.
 • We vinden dat leren meer is dan alleen het opdoen van feitenkennis: de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid is evenzeer van belang. Hieronder vallen vaardigheden als mondigheid, creativiteit, samenwerken en zelfstandigheid.
 • We vinden dat kinderen in de groepen 1-2 het best tot hun recht komen als zij spelend van elkaar kunnen leren in een veilige omgeving.
 • We kiezen vanaf groep 3 voor een leeftijdsgebonden groepering, waarin we zoveel mogelijk werken met het IGDI-model waarbinnen aandacht is voor verschillen tussen kinderen.
 • We vinden dat kinderen die in het leerproces dreigen vast te lopen extra hulp en aandacht verdienen.
 • We vinden dat kinderen met een specifiek leerprobleem, daar waar kan, een eigen leerroute moeten kunnen volgen.
 • We vinden dat kinderen die meer aankunnen de nodige uitdaging geboden moet worden.
 • We vinden dat kinderen ook veel van elkaar kunnen leren d.m.v. coöperatief samenwerkend leren.

De Reuzepas is onderdeel van Stichting Oeverwal. Stichting Oeverwal is een dynamische stichting, een stichting die in ontwikkeling is en blijft. Dit gebeurt vooral op het gebied van onderwijs aan de kinderen. Ontwikkelingen hierin zijn bepalend voor o.a. de ontwikkeling en professionalisering van de medewerkers en voor de huisvesting van de scholen. De scholen van de stichting staan midden in de samenleving. En deze samenleving is dynamisch, waarbij de digitalisering een grote rol speelt. Deze digitalisering vinden we ook terug bij de scholen. Om sturing te geven aan de genoemde ontwikkeling wordt er gewerkt met een Bestuurlijk Strategisch Beleidsplan. 

 

Eisen

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste leraar die:

 • affiniteit heeft met het jonge kind;
 • een goede teamspeler is met een open communicatie en houding;
 • kan relativeren;
 • communicatief sterk is;
 • achter de ingezette ontwikkelingen binnen de onderbouw staat en bereid is hierin mee te gaan;
 • werkt aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen;
 • een actieve houding heeft m.b.t. schoolontwikkeling;
 • met humor en betrokkenheid de best mogelijke resultaten boekt, zowel bij de persoonlijke ontwikkeling als bij de didactische resultaten van kinderen;
 • de uitgangspunten van zowel de Vreedzame School als Klasse(n)kracht onderschrijft;
 • kan omgaan met diversiteit binnen de groep.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

volgens CAO PO

Enthousiaste leraar groep 1-2 in Ewijk