Filter

een bruisende enthousiaste leerk... in Amsterdam

Vacature

Functietitel

een bruisende enthousiaste leerkracht voor groep 1-2

Datum

06-10-2019

Start

z.s.m.

Soort vacature

Tijdelijk met uitzicht op vast

FTE

1,0

Omschrijving

Waar zijn wij naar op zoek naar een collega die

 • Affiniteit heeft met de onderbouw
 • Enthousiast en leergierig is
 • Thematisch kan werken
 • Goed kan samenwerken
 • Kinderen uitdaagt en hoge verwachtingen heeft
 • Goed kan differentiëren
 • Zorgt voor een positief pedagogische leerklimaat
 • Een bijdrage wil leveren aan het doorvertalen van de schoolvisie naar visie op kleuteronderwijs.
 • Eventueel VVE coördinerende taken wil oppakken (ambulante dag )
 
En bij voorkeur bekend is met:
 • Piramide kleutermethode
 • NT2 leerlingen/ Voor -en vroegschoolse educatie (VVE)
 • GIP model als klassenmanagement
 • Pravoo leerlingvolgsysteem
 
 

Over Flevoparkschool

Naam school

Flevoparkschool

Plaats

Amsterdam

Type onderwijs

Reguliere basisonderwijs

Sector

Basisonderwijs

Beschrijving

De Flevoparkschool staat voor: ondernemend, professioneel, Amsterdam en samen
sterk. Ondernemend: onderwijs dat gericht is op de toekomst, op zoek naar innovatieve
manieren van leren. Professioneel: we leren van en met elkaar.

Amsterdam waar we trots op zijn, als gemeenschappelijk, verbindend element, als
cohesie tussen iedereen die deel uitmaakt van de (Flevoparkschool) gemeenschap.
Samen sterk: samen doen, participatie en emancipatie van mensen met
verschillende culturele achtergronden.

Visie
Alle leerlingen moeten optimaal profiteren van het onderwijs. Dat vraagt om een
gedegen aanpak van het onderwijs, waarbij in kaart wordt gebracht wat een kind aan
kan. De school heeft hoge verwachtingen van zichzelf en van de leerlingen. Daarbij wordt
een beroep gedaan op talenten die iedereen bezit. Talenten worden herkend en zo
optimaal mogelijk ontwikkeld. Persoonlijkheidsvorming, zoals het ontwikkelen van
doorzettingsvermogen, de zelfstandigheid, sociale omgang en creativiteit, krijgt veel
aandacht. Dit allemaal vanuit de gedachte dat elk kind uniek is en van nature
nieuwsgierig en leergierig.

Individuele talentontwikkeling krijgt specifieke aandacht. Ook voor leerlingen die
meer aankunnen, is een passend aanbod. We hebben plusklassen voor de
leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 en voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Excellente leerlingen gaan één dag per week naar de Day a week school. Daar
krijgen ze verdere verdieping, verbreding en verrijking van de leerstof.

Voor leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, hebben we extra
leerkrachten die de leerlingen in of buiten de groep helpen. De groepen zijn over het
algemeen klein (variërend van ongeveer 15 tot 25 kinderen) en er zijn extra handen
in de klas om de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Voor de leerlingen van de groepen 6 en 7 bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan
de vakantietaalschool. Op elke vrijdagmiddag en in de vakanties krijgen deze
kinderen extra lessen taal en dergelijke aangeboden. Voor de ouders zijn hier geen
kosten aan verbonden.

Op de Flevoparkschool heerst een open, toegankelijke, veilige, prettige en goede
sfeer voor ouders, kinderen en personeelsleden. De school werkt nauw samen met
de ouders. Duidelijkheid over wat wel en niet kan, elkaar daar op aanspreken en samen
activiteiten ondernemen dragen daar aan bij.

Eisen

Functie-eisen

Volledige bevoegdheid.

En bij voorkeur bekend met:

 • Piramide kleutermethode
 • NT2 leerlingen/ Voor -en vroegschoolse educatie (VVE)
 • GIP model als klassenmanagement
 • Pravoo leerlingvolgsysteem

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

Conform CAO PO

een bruisende enthousiaste leerk... in Amsterdam