Filter

Directeur PO in Katwijk

Vacature

Functietitel

Directeur PO

Datum

11-09-2019

Start

01-01-2020

Soort vacature

Vast

FTE

0,8-1,0

Omschrijving

Organisatieprofiel:
De Groen van Prinstererschool valt onder het bevoegd gezag van de stichting Prohles (sinds 1 januari 2018). Prohles is een gezonde, zelfstandige organisatie die zich richt op hoogstaand onderwijs en passende zorg voor elke leerling. De 12 scholen van stichting Prohles (www.prohles.nl) handelen vanuit een Christelijke levensovertuiging.

De Groen van Prinstererschool is een open, Hervormde basisschool (PKN) in Katwijk aan Zee.
Een betrokken en professioneel team van circa 20 leerkrachten verzorgt dagelijks goed onderwijs aan ongeveer 265 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. Zij worden daarbij ondersteund door een vakkundig en krachtig zorgteam. Het team laat zich laten leiden door Gods woord in het onderwijs en de dagelijkse omgang met elkaar.

Met de leerlingen, ouders en het team werken wij samen aan de groei van ieder kind. Daarbij hebben wij in het bijzonder oog voor de verschillen tussen leerlingen.

De Groen van Prinstererschool is een reguliere basisschool die volop in ontwikkeling is. Onderlinge geborgenheid, verdraagzaamheid en zorg voor elkaar worden als belangrijke waarden gezien. Kernwoorden zijn geïnspireerd, kindgericht en samen. Dat wordt zowel in onze identiteit als in ons ons onderwijs vorm gegeven.
De prognoses laten een kleine daling zien in het leerlingenaantal met daarna weer een verwachte lichte groei.

Over stichting Prohles

Naam school

stichting Prohles

Plaats

Katwijk

Type onderwijs

Reguliere basisonderwijs

Sector

Basisonderwijs

Beschrijving

Stichting Prohles beheert 12 scholen in de gemeente Katwijk (Zuid-Holland). Prohles staat voor goed basisonderwijs. Steeds meer worden leerlingen van onze scholen uitgedaagd om eigenaar van hun leeproces te zijn. We kijken naar het kind als geheel en vinden menswording net zo belangrijk als cognitieve resultaten.

De scholen van Prohles zijn niet allemaal hetzelfde, Zowel in identiteit als in pedagogisch-didactische aanpak is er variatie. Sommige scholen vinden het traditionle  leerstofjaarklasen systeem belangrijk, andere scholen werken meer met klassendoorbrekende oplossingen.

We zijn onderweg; ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en scholen blijft speerpunt van ons strategisch handelen. Wij zoeken leerkrachten die de Protstetants Christelijek identiteit van harte onderschrijven.

Op korte termijn vraagt de stichting een directeur voor de Oranjeschool en een leerkracht voor de voorziening voor hoogbegaafde leerlingen. 

Eisen

Functie-eisen

Functieprofiel
Het is belangrijk dat jij als nieuwe schoolleider een duidelijke visie op goed onderwijs hebt. Je kunt dit vorm geven met gevoel voor de cultuur en de identiteit van de school in goede samenwerking met de stichting.
Je bent zichtbaar en makkelijk benaderbaar voor zowel de leerlingen, de ouders als het team. Je hebt interesse in en voelt je betrokken bij iedereen in de school.

Daarnaast ben je koersvast. Je hebt ervaring in het aansturen van een managementteam en het uitvoeren van personeelsmanagement. Je enthousiasmeert en motiveert het team. Je bent sturend op het primaire proces en betrokken bij het implementeren en verbeteren van de basiszorg en het uitbouwen van de extra zorg. Je bent een schoolleider die daadkrachtig kan optreden en dit combineert met empathisch vermogen.
 
Functie eisen
Wij zoeken een schoolleider die:
 

 • zich laat leiden door het Woord van God en
 • die de identiteit van de stichting onderschrijft en deze binnen de school tot uitvoering laat komen;
 • in bezit is van het schoolleidersdiploma of bereid is deze opleiding te volgen ;
 • ervaring in leidinggevende functies heeft.
 
Competentieprofiel
Wij zoeken een schoolleider die de volgende competenties beheerst:
 
 • Visie gestuurd werken
 • Ontwikkelingsgericht leiderschap
 • Omgevingsbewust
 • Plannen, organiseren en leidinggeven
 • Aansturen team / leidinggeven
 • Delegeren
 • Samenwerken
 • Initiatief nemen
 • Voortgangsbewaking

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

DB

Directeur PO in Katwijk