Filter

Begeleider Passend Onderwijs in Amsterdam

Vacature

Functietitel

Begeleider Passend Onderwijs

Datum

02-09-2019

Start

1 oktober 2019

Soort vacature

Tijdelijk met uitzicht op vast

FTE

0,8

Omschrijving

Vanaf 1-8-2015 werken de schoolbesturen StWT, AWBR en SNIS in Amsterdam West samen om het arrangeren voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, gezamenlijk vorm en inhoud te geven. Het is een organisatie:

 • waarin de ondersteuning/ interventie kwalitatief op hoog niveau is;
 • welke snel wil inspelen op de ondersteuningsvraag;
 • welke transparant wil werken.
 Deze organisatie opereert onder de naam Steunpunt Passend Onderwijs West (SPO West)
 
Op dit moment komen wij graag in contact met kandidaten die willen solliciteren op onderstaande vacature van:
 
 
BEGELEIDER PASSEND ONDERWIJS (wtf. ca 0,8)
 
 
Binnen SPO West werken we met collega’s die beschikken over specifieke kennis en vaardigheden om kinderen te begeleiden met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast wordt er ook systeembegeleiding binnen de scholen door de begeleider verzorgd.
 
 
Profiel:
Je bent een ondernemende professional en bent gemotiveerd een bijdrage aan de uitvoering van Passend Onderwijs te leveren. Je bent in staat zelfstandig de ondersteuningsvraag van de school uit te voeren. Uitgangspunten voor de uitvoering zijn kwaliteit, efficiënt en opbrengstgericht werken.
Je beschikt over aantoonbare en relevante kennis om als specialist te kunnen worden aangemerkt.
Deze taken zullen worden aangestuurd door de coördinator van het Steunpunt en derhalve moet je in staat zijn aan deze functionaris verantwoording af te leggen.
Je deinst niet terug voor complexe ondersteuningsvragen en kunt probleemoplossend werken.
En je bent een krachtig persoon die goed wil en kan samenwerken met collega experts om het aanbod voor de scholen voortdurend te verbeteren.
 
Kerntaken begeleider Passend Onderwijs:
 
 • Activiteiten uitvoeren die behoren bij het opstarten van de extra ondersteuning ten behoeve van  een leerling;
 • In samenwerking met de school en ouders: opstellen, uitvoeren en evalueren begeleidingsplan
 • Onderhouden van de daarvoor benodigde contacten;
 • Gerichte begeleiding van de leraar/ intern begeleider;
 • Gerichte ondersteuning en advisering directie/ IB-er/ ouder(s) ten aanzien van het begeleiden van de leerling(en) met specifieke onderwijsbehoeften;
 • Actieve bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van het Steunpunt en Passend Onderwijs binnen de aangesloten schoolbesturen.
 
Functie-eisen:
 
Het opleidingsniveau van onze begeleider Passend Onderwijs is minimaal Master SEN of een daarmee vergelijkbare certificering en is derhalve een specialist in bijv. gedrag, ZML, LZ, TOS,  etc.
De begeleider Passend Onderwijs heeft bij voorkeur onderwijservaring en beschikt over een PABO opleiding.
Ervaring met het coachen van leerkrachten is een voorwaarde.
 
 • De begeleider Passend Onderwijs functioneert binnen een breed netwerk.
 • Hij/ zij werkt vanuit de principes van het HGW.
 • Hij/ zij is contactueel sterk ontwikkeld, kan klantgericht werken, is oplossingsgericht en is in staat zelfstandig efficiënt en opbrengstgericht te werken
 • Hij/ zij is als persoon representatief en ondernemend.
 
 
Solliciteren
Herken je je in deze taken en meen je aan het profiel van de Begeleider Passend Onderwijs te voldoen? Ben je op zoek naar een uitdagende functie?
 
Reageer dan voor 23-9-2019 op deze advertentie door een mail te sturen met daarin je motivatie en CV naar:
 
Judith Mooij, coördinator SPO West; j.mooij@spowest.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over SPO West

Naam school

SPO West

Plaats

Amsterdam

Type onderwijs

Speciale basisonderwijs

Sector

Speciaal (Basis) Onderwijs

Beschrijving

Eisen

Functie-eisen

Functie-eisen:
 
Het opleidingsniveau van onze begeleider Passend Onderwijs is minimaal Master SEN of een daarmee vergelijkbare certificering en is derhalve een specialist in bijv. gedrag, ZML, LZ, TOS,  etc.
De begeleider Passend Onderwijs heeft bij voorkeur onderwijservaring en beschikt over een PABO opleiding.
Ervaring met het coachen van leerkrachten is een voorwaarde.
 

 • De begeleider Passend Onderwijs functioneert binnen een breed netwerk.
 • Hij/ zij werkt vanuit de principes van het HGW.
 • Hij/ zij is contactueel sterk ontwikkeld, kan klantgericht werken, is oplossingsgericht en is in staat zelfstandig efficiënt en opbrengstgericht te werken
 • Hij/ zij is als persoon representatief en ondernemend.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

L11

Begeleider Passend Onderwijs in Amsterdam