Filter

Docent/groeps leerkracht SO Zeis... in Zeist

Vacature

Functietitel

Docent/groeps leerkracht SO Zeist

Datum

08-01-2019

Start

direct

Soort vacature

Vast

FTE

0,4/1

Omschrijving

Iedere leerling is uniek in wie hij is, hoe hij is, wat hij meemaakt en wat hij wil!

Noorderlicht is er voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek en/of ontwikkelingsproblemen. De kinderen ondervinden milde tot ernstige belemmeringen in het onderwijs. 
Noorderlicht richt zich op het kind als individu. Leerlingen krijgen maatwerk en de school kijkt naar hun ontwikkel- en onderwijsvraag. Het uitstroomprofiel van de leerlingen is vooral gericht op toeleiding naar arbeid en minder op toeleiding naar vervolgonderwijs of dagbesteding.
Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar een bij hen passend toekomstperspectief, zijn wij per direct en schooljaar 2019/2020 op zoek naar docenten.

Docent/groepsleerkracht SO 

Wat is er te doen
In ons onderwijs stellen we ons ten doel om leerlingen rust en veiligheid te laten ervaren. Van daaruit kunnen ze weer tot ontwikkeling komen. De leerlingen staan centraal. Vaak hebben ze een belast schoolverleden met een verlies van zelfvertrouwen als gevolg. De schoolgang op Noorderlicht wil dat zelfvertrouwen weer laten groeien door succeservaringen op te doen. Dit doen we door het onderwijsaanbod af te stemmen op de behoefte van de leerling. We bieden het onderwijs volledig op maat aan en dagen onze leerlingen uit vanuit succeservaringen nieuwe stappen te zetten.
Noorderlicht bereidt leerlingen geleidelijk voor op de best passende onderwijsplek. De onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn leidend voor de manier waarop wij het onderwijs inrichten. Wij zijn er om het perspectief van de leerlingen effectief en professioneel vorm te geven zodat zij later op hun eigen niveau kunnen meedoen in de samenleving. Dat perspectief laat zien waar de leerling naartoe werkt. De omgeving is afgestemd op de behoeften van de leerlingen zodat ze maximaal kunnen presteren.
Omdat het Noorderlicht een mooie groei doormaakt in (onder andere) leerlingaantal, is er ruimte voor meerdere kundige en gemotiveerde collega’s. 

Over SO Noorderlicht

Naam school

SO Noorderlicht

Plaats

Zeist

Type onderwijs

Speciale basisonderwijs

Sector

Speciaal (Basis) Onderwijs

Beschrijving

Eisen

Functie-eisen

Wie ben jij?
Vanuit jouw flexibele en betrokken houding weet jij de leerlingen een veilig en gestructureerd leerklimaat te bieden, waarin de leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen. Je bent in staat verbinding te maken en zo snel duidelijk te krijgen wat een leerling nodig heeft aan passend onderwijs. Met de nodige creativiteit weet je jouw lessen aan te laten sluiten op de behandelvraag van het individuele kind.

Jouw kennis en ervaring:

 • Je hebt (ruime) ervaring opgedaan als docent in het regulier of speciaal (basis) onderwijs;
 • Je beschikt over een pabo diploma of je hebt deze bijna in je bezit;
 • Bij voorkeur heb je een afgeronde hbo opleiding en Bachelor Remedial Teacher of je bent bereid deze te behalen;
 • Specialistische didactische en pedagogische kennis en vaardigheden op uiteenlopende aandachtsgebieden;
 • Kennis van de leerstof van het Speciaal Onderwijs;
 • Kennis van beleidsontwikkelingen op de toegewezen aandachtsgebieden;
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van het Speciaal Onderwijs;
 • Inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van hulpverlening(instanties);
 • Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
 • Bekwaam in het omgaan met gedragsproblemen waaronder trauma-gerelateerde problematiek;
 • Bekwaam in het overdragen van kennis en vaardigheden;
 • Bekwaam in het samenwerken met andere disciplines;
 • Specialistische communicatieve vaardigheden om de organisatie te kunnen vertegenwoordigen.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

LB

Docent/groeps leerkracht SO Zeis... in Zeist