Filter

Ambulant begeleider in Den Haag

Vacature

Functietitel

Ambulant begeleider

Datum

04-02-2019

Start

per 1 mei 2019

Soort vacature

Tijdelijk met uitzicht op vast

FTE

0,8000-1,0000

Omschrijving

De ambulant begeleider van de ambulante dienst VierTaal Den Haag begeleidt leerlingen in het reguliere basis en voortgezet onderwijs met een cluster 2 onderwijsarrangement. Hij/zij is een gekwalificeerde leerkracht met ervaring in het werken met leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

Kernactiviteiten  

 • Leerkrachten, IB-ers en RT-ers coachen t.b.v. leerlingen met SH, TOS, of ASS-problematiek met een arrangement in het regulier onderwijs;  
 • Ondersteuning bieden aan het samenstellen van een verantwoord ontwikkelingsperspectief voor de leerlingen;  
 • Ondersteuning bieden bij het opzetten en evalueren van het ontwikkelplan;  
 • Individuele of groepsondersteuning bieden aan leerlingen zowel onderwijskundig als handicap-specifiek.
 • Gericht observeren in de klas en tijdens RT ten behoeve van handelingsgericht werken;  
 • Participeren in een multidisciplinair team;  
 • Contacten onderhouden en samenwerken met de ouders;  
 • Intermediair zijn tussen alle intern en extern betrokkenen;  
 • Consultatieve gesprekken voeren met scholen en ouders n.a.v. een hulpvraag.

Kennis en vaardigheden  
 • Brede ervaring als leerkracht binnen basis of speciaal onderwijs;  
 • Diagnostische kennis en vaardigheden en het kunnen interpreteren van onderzoeksgegevens.  Onderzoeksgegevens om kunnen zetten in handelingsadviezen op diverse niveaus;
 • Ervaring in het coachen van leerkrachten;  
 • Ervaring in het leiden van gesprekken;  
 • Ervaring in het kunnen opbouwen van een leerlingdossier;
 • Ervaring in het kunnen beschrijven van een integratief beeld van een leerling;
 • Zelfstandig werk kunnen plannen en uitvoeren.

Sollicitanten dienen de bereidheid te hebben tot:  
 • Het volgen van een gerichte opleiding tot Master SEN of vergelijkbare opleiding;  
 • Het gebruiken van de eigen auto (dienstreizen worden vergoed).

 

Over VierTaal Den Haag

Naam school

VierTaal Den Haag

Plaats

Den Haag

Type onderwijs

Speciale basisonderwijs

Sector

Speciaal (Basis) Onderwijs

Beschrijving

Stichting VierTaal is de instelling voor openbaar onderwijs cluster 2 in de regio Zuid-Holland. VierTaal biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Een deel van de leerlingen is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis.

De Regio Den Haag heeft drie afdelingen:

 • De Cor Emousschool, speciaal onderwijs  
 • Het VierTaal College, speciaal voortgezet onderwijs
 • Ambulante Dienstverlening 

Eisen

Functie-eisen

 

 • Bevoegd leerkracht.  
 • Aanvullende opleiding op het gebied van de doelgroep of coachende vaardigheden strekt tot aanbeveling

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

Schaal L11

Ambulant begeleider in Den Haag