Filter

Directeur in Harmelen

Vacature

Functietitel

Directeur

Datum

11-07-2019

Start

01-10-2019

Soort vacature

Vast

FTE

0,7

Omschrijving

Je geeft leiding aan het team van de KBs St. Bavo. Hierbij draagt hij/zij de zorg voor de onderwijsprocessen, ontwikkelingen en het personeelsmanagment.
Je bent het gezicht en het eerste aanspreekpunt van de school voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
Je valt onder de verantwoordelijkheid van de meerscholendirecteur, die ook basisschool KBs De Notenbalk in Harmelen aanstuurt.
Je neemt deel aan het clusteroverleg met De Notenbalk en het overleg met alle locatie- en adjunctdirecteuren van Kalisto.
 
Wat verwachten we?
De St. Bavo zoekt een directeur die:
-     oog heeft voor de medewerkers, de kinderen, de ouders en ontwikkelingen in het primair onderwijs;
-     positief in het leven en het werk staat en dit uit in denken en handelen;
-     echt zichtbaar is binnen de school;
-     een uitstekend gesprekspartner kan zijn op de diverse niveaus en de belangen van een hoge onderwijskwaliteit daarbij behartigt;
-     een inspirerende factor is in de ontwikkeling van de professionals;
-     kwaliteiten ziet en benut en mensen in hun kracht kan zetten en eigenaarschap aanmoedigt;
-     het met en van elkaar leren bevordert en daarbij de teamleden professionele ruimte geeft;
-     analytisch, oplossingsgericht en besluitvaardig is;
-     een verbinder is voor de school zowel qua mensen (zoals de kinderen, ouders, medewerkers, betrokkenen vanuit de maatschappij), situaties als de (externe) omgeving;
-     de visie van de school borgt, heldere lijnen uitzet, kadert en bewaakt;
-     het lef heeft om buiten gebaande paden te denken;
-     waar nodig participeert in het team;
-     om kan gaan met stresssituaties en daarin kalm blijft;
-     waar nodig ontwikkelingen creëert of aanmoedigt maar ook op de rem kan staan omwille van haalbaarheid van de plannen en ideeën;
-     werkt vanuit vertrouwen, niet vanuit controle;
-     in samenwerking met collega’s binnen Kalisto een bijdrage levert aan de lerende organisatie binnen de stichting.
 
De kandidaat beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau, heeft de opleiding schoolleider primair onderwijs afgerond of is bereid deze te volgen en beschikt over de vijf basiscompetenties m.b.t. effectief leiderschap die in de beroepsstandaard van het schoolleidersregister PO zijn opgenomen.
 
 

Over KBs Sint Bavo

Naam school

KBs Sint Bavo

Plaats

Harmelen

Type onderwijs

Reguliere basisonderwijs

Sector

Basisonderwijs

Beschrijving

Kalisto Boeiend Basisonderwijs!

KBs Sint Bavo maakt onderdeel uit van Kalisto Boeiend Basisonderwijs! Kalisto is een moderne onderwijsinstelling in de regio's Woerden en Abcoude waar 15 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs deel van uit maken en 400 medewerkers in dienst zijn.

Kalisto wil als werkgever mensen boeien en binden in een professionele cultuur, waarin ruimte is voor persoonlijke groei en talentontwikkeling. Om de groei en talentontwikkeling mogelijk te maken, is er veel aandacht en ruimte voor scholing en professionele leergemeenschappen, gekoppeld aan persoonlijke doelen en ontwikkeling.
Kalisto kenmerkt zich verder door:

  • empowerment: verantwoordelijkheid zo laag mogelijk houden binnen de organisatie;
  • peerlearning: leren van en met elkaar - verbinding zoeken;
  • teamsynergie nastreven: vanuit de dialoog met elkaar meerwaarde behalen;
  • streven naar duurzame ontwikkeling;
  • zelfsturende teams;
  • lerende organisatie.

St. Bavoschool
De St. Bavoschool kenmerkt zich als betrokken en ondernemend! Een school die voortdurend in beweging is en waarbij we met elkaar op zoek blijven gaan naar mogelijkheden om het onderwijs te blijven verbeteren en aan te passen aan de tijd waarin wij leven.
Wij handelen vanuit onze kernwaarden Passie – Creativiteit – Verantwoordelijkheid – Erkenning – Veiligheid – Samenwerking
Wij willen alle kinderen actief laten leren door oog te hebben voor talenten en door het eigenaarschap van kinderen te vergroten als het gaat om hun eigen leerproces.
Verantwoordelijkheid, zowel voor jezelf als voor je omgeving, is daarbij een belangrijke waarde. De kinderen leren bij ons onderzoekend, ontwerpend en coöperatief te leren. De Kanjertraining zetten wij in om de kinderen te leren op te komen voor jezelf en voor de ander.
Dit alles doen wij met als doel om kinderen op een prettige en veilige manier voor te bereiden op hun plekje in de maatschappij. Samen met ouders blijven wij graag bouwen aan onze school.
Onze 220 leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. Ons schoolteam, bestaand uit zo’n 20 medewerkers (leerkrachten, vakleerkracht gym, RT-er, onderwijsondersteuning, conciërge, IB, directie), werkt en leert met elkaar. We zijn bereid om kritisch naar onszelf te kijken en blijven investeren in scholing en ontwikkeling. Hierdoor bieden wij onderwijs met meerwaarde en betekenis.


 

Eisen

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

DA

Directeur in Harmelen