Filter

De Vuurtoren zoekt een leerkrach... in Lelystad

Vacature

Functietitel

De Vuurtoren zoekt een leerkracht voor groep 1/2 (0,4fte)

Datum

29-01-2019

Start

z.s.m.

Soort vacature

FTE

0,4

Omschrijving

Nog geen baan en wel op zoek? Dan is dit een hele mooie kans.
Ben jij of ken jij iemand die ons team wil versterken en met ons wil bouwen aan de toekomst van onze kinderen reageer dan snel. Wij zijn naar jou op zoek!
                            OBS De Vuurtoren is per 16 januari 2019 op zoek naar
                                           Een enthousiaste groepsleerkracht
                                                     Wtf 0,4 voor groep 1/2
 
OBS De Vuurtoren is een prachtige multiculturele school in de Zuiderzeewijk te Lelystad.
De Vuurtoren biedt in en rondom het kindcentrum Zuiderzee onderwijs aan kinderen van 3 ½ jaar tot 12 jaar in een veilige omgeving, waarin iedereen zich prettig voelt, kennis en vaardigheden opdoet, ervaringen deelt en plezier mag hebben. Bij ons op De Vuurtoren leer je uit te gaan van verschillen en om te gaan met de ander en met elkaar, waardoor iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.
Het team van de Vuurtoren bestaat uit twaalf enthousiaste collega’s, die de school een warm hart toedragen. Op dit moment bezoeken ongeveer 180 leerlingen onze school
 
Wij zoeken iemand die:
·         Kinderen wil en kan uitdagen het beste uit zich zelf te halen
·         Affiniteit heeft met onze doelgroep
·         Goed kan samenwerken en open staat voor feedback
·         Kwaliteitsgericht werkt en consequent is
·         Pedagogisch en didactisch vaardig is en een reflectief vermogen heeft
·         Goed contact kan leggen met kinderen, ouders en collega’s
·         Samen met ons wil en kan bouwen aan de toekomst van onze kinderen
 
Wij bieden:
·         Een fijne werkplek
·         Een enthousiast, betrokken en bevlogen team gericht op ontwikkeling
·         Een plek waar ieder kind, iedere ouder maar ook ieder teamlid zich zelf mag en kan zijn
·         Ruimte voor ontwikkeling en een goede begeleiding
 
Ben je geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie, neem dan contact op met Yvonne Verver (directeur van obs De Vuurtoren). Zij licht deze mooie functie graag toe. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0320-221768
Of stuur gelijk een brief. Dat kan natuurlijk ook.
 
Sluitingstermijn: reacties zijn welkom tot de vacature is ingevuld.
 
Sollicitatiebrieven met CV graag sturen naar:
Obs De Vuurtoren
t.a.v. Yvonne  Verver
Middelgronden 17 8223ZL Lelystad
e-mail: y.verver@stichtingschool.nl
 

Over Stichting SchOOL

Naam school

Stichting SchOOL

Plaats

Lelystad

Type onderwijs

Reguliere basisonderwijs

Sector

Basisonderwijs

Beschrijving

Stichting SchOOL te Lelystad is een openbare onderwijsorganisatie met 18 basisscholen, 1 integraal kind centrum, een SBO en een (V)SO). Iedere school heeft zijn eigen karakter, sfeer en kerntaken. De scholen worden ondersteund door een stafbureau. Binnen het stafbureau werken disciplines als HRM, Finance, ICT en Onderwijs en Kwaliteit samen ter facilitering en ondersteuning van de scholen. Bij de organisatie werken in totaal ongeveer 350 professionals.
De komende jaren ligt de focus op:
-       Verstevigen van de basiskwaliteit op verschillende scholen.
-       Integrale samenwerking binnen het stafbureau en versterken van de faciliterende rol.
-       Ontwikkelen van visie en strategie ten aanzien van Kwaliteit en Onderwijs daar waar het gaat om passend onderwijs en         vakbekwaamheid.
 

Eisen

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

De Vuurtoren zoekt een leerkrach... in Lelystad