Filter

Daadkrachtige op samenwerking ge... in Amsterdam

Vacature

Functietitel

Daadkrachtige op samenwerking gerichte directeur

Datum

16-01-2019

Start

1-8-2019

Soort vacature

Tijdelijk met uitzicht op vast

FTE

0,8-0,9

Omschrijving

In Tuindorp Oostzaan, het groene dorp in Amsterdam Noord, staat basisschool de Satelliet. Een school die net als de wijk verandert en volop in ontwikkeling is. Een school waar wij trots op zijn. Wij bieden onze leerlingen veiligheid en structuur. Een school met een hecht, jong team, waar iedereen welkom is, waar wij uitgaan van ieders kwaliteit en waar een goede zorgstructuur staat. Waar naast het onderwijs aan 4 tot 12 jarigen, VVE, VSO en NSO aan verbonden is. Waar tal van sportactiviteiten zijn. Waar aan brede talentontwikkeling gewerkt wordt in samenwerking met Wijsneus, SEPP en de Muziekschool. En een verlengde schooldag, het “leerlab”, wordt aangeboden. Een school met veel tradities en activiteiten waar de leerlingen, hun ouders en het team waarde aan hechten.

Over De Sateliet

Naam school

De Sateliet

Plaats

Amsterdam

Type onderwijs

Reguliere basisonderwijs

Sector

Basisonderwijs

Beschrijving

Leerkrachten-leerlingen-ouders van De Satelliet hebben oog en oor voor elkaar. Via een kinderraad, mogen leerlingen meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op hun school. Betrokkenheid van ouders is enorm belangrijk voor het schoolsucces van kinderen.

Laat alle sterren stralen
De Satelliet is een ambitieuze school, kennisverwerving is essentieel voor een goede basis. Leerkrachten hebben hoge en positieve verwachtingen van iedere leerling, de school heeft goede resultaten.
We streven naar dagelijks leerplezier, leerlingen worden aangemoedigd en beloond, zodat het beste uit de leerling wordt gehaald. De Satelliet is een Vreedzame School, met een veilig schoolklimaat, anti-pestbeleid en onderdeel van de Vreedzame Wijk.
De school biedt vele activiteiten om leerlingen een brede ontwikkeling mee te geven: er is veel aandacht voor cultuur, musea, toneel, theater en leerlingen gaan o.a. naar de schooltuinen, op schoolreisje, kamp en zeilkamp voor groep 8. Er is een uitgebreid aanbod aan buitenschoolse activiteiten.

Bewegen is belangrijk
De Satelliet heeft sinds 2010 het officiële certificaat van een sport actieve school, een vakleerkracht voor gym, een gymlokaal en de sportvelden ‘ in onze achtertuin’.

Eisen

Functie-eisen

Wij zoeken een directeur die:

 • een inspirerende bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling en groei van het IKC in de meest brede zin van het woord. De integrale visie op onderwijs en opvang vol overtuiging onderschrijft en uitdraagt als zijnde het boegbeeld van de ‘alles-in-één-school’ de Satelliet
 • het een uitdaging vindt om visie te vertalen richting vorm en inrichting van een nieuw gebouw waarin alle partijen samenwerken.
 • de verbinding kan stimuleren tussen school en kinderopvang en werkt aan de ontwikkeling van één IKC-team.
 • sturing geeft aan de organisatie en de doorgaande lijn met betrekking tot inhoud en innovatie van onderwijs, VVE en BSO
 • managementervaring heeft in het basisonderwijs
 • toegankelijk, enthousiast, zichtbaar en besluitvaardig is
 • recht door zee is, koers kan houden én tevens kan relativeren en gevoel voor humor heeft
 • teamspirit en saamhorigheid hoog in het vaandel heeft staan en dit actief stimuleert
 • open en duidelijk communiceert met ouders/verzorgers en teamleden
 • kennis heeft van en affiniteit heeft met financiën, organisatie, ICT en beheer
 • goed kan samenwerken met organisaties waarmee de school een partnerschap heeft en daar waar nodig en mogelijk sturing aan geeft
 • de kernwaarden verbinding, aandacht en ambitie uitdraagt en hier op eigentijdse wijze vorm- en inhoud aan geeft en bijdraagt aan de ontwikkeling van de ASKO-organisatie als geheel
 • de schoolleidersopleiding of een andere relevante managementopleiding heeft afgerond of bereid is deze te volgen
 
Op onderwijskundig gebied:
 • daadkrachtig en besluitvaardig is en prioriteiten en grenzen kan stellen.
 • oog heeft voor de talenten van collega’s en verdere professionalisering stimuleert
 • goed op de hoogte is van actuele onderwijskundige inzichten en ontwikkelingen en het team inspireert dit in praktijk te brengen
 • samen met het team vorm geeft aan passend onderwijs waarbij de focus ligt op persoonlijke groei van leerlingen
 • ervaring en affiniteit heeft met schoolprofilering
Onze leerlingen zoeken een directeur die:
 • sportief, aardig en behulpzaam is
 • zijn/haar steentje bijdraagt en van humor houdt
 • van veranderingen houdt en onze school en het schoolplein mooier wil maken
 • ervoor zorgt dat onze leerkrachten blijven zoals ze nu zijn; ze geven goed les, houden van een grapje en zijn streng als het nodig is
 • ervoor zorgt dat er meer lessen komen op het gebied van techniek, de creatieve vakken en thematisch onderwijs

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

DB

Daadkrachtige op samenwerking ge... in Amsterdam