Filter

Bovenbouw leerkracht voor groep ... in Den Haag

Vacature

Functietitel

Bovenbouw leerkracht voor groep 7

Datum

16-01-2019

Start

1-2-2019

Soort vacature

Tijdelijk met uitzicht op vast

FTE

1.0 fte

Omschrijving

Wij zoeken voor de bovenbouw een fulltime leerkracht.
Wij verwachten van nieuwe collega's dat zij een goede relatie met onze leerlingen opbouwen en hen van daaruit stimuleren tot een maximale ontwikkeling. De leerkrachten werken volgens de regels van het LEAN-model aan de dagelijkse verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de Anne Frankschool. Van nieuwe collega's wordt verwacht dat zij goed kunnen samenwerken en dat zij een positieve bijdrage leveren aan de sfeer en de ontwikkeling van de school. Er wordt binnen de parallelclusters intensief samengewerkt.

De Anne Frankschool werkt met Ontwikkelingsgericht onderwijs. Een groot deel van het onderwijs is in betekenisvolle thema's ondergebracht. Ook verwachten wij dat leerkrachten open staan om ict-toepassingen in het onderwijs integreren. Elke leerling heeft vanaf groep 5 de beschikking over hun eigen notebook. Vana het huidige schooljaar wordt er in de bovenbouw Snappet gebruikt voor rekenen. Vanaf groep 1 wordt er Engelse les gegeven.
 

Over Anne Frankschool

Naam school

Anne Frankschool

Plaats

Den Haag

Type onderwijs

Reguliere basisonderwijs

Sector

Basisonderwijs

Beschrijving

Schoolprofiel
De Anne Frankschool is een school met een prettige sfeer, waar ieder kind welkom is. Op de school wordt gekeken naar de ontwikkeling van elk kind, zodat we onderwijs op maat kunnen geven. Het onderwijs heeft verschillende leuke thema's, waardoor de kinderen erg betrokken raken bij hun eigen leerproces. Kinderen leren zo met veel plezier, meer en sneller. Taal leren we de kinderen ook binnen de thema's en door de kinderen actief mee te laten doen. Zo leren de kinderen de taal goed gebruiken. We besteden veel aandacht aan sociale vorming waarbij we respect voor elkaar erg belangrijk vinden. Na schooltijd worden veel activiteiten georganiseerd, zoals sport, spel, kunst en cultuur. De Anne Frankschool heeft twee gebouwen. In beide gebouwen zijn peutergroepen. Op de Beresteinlaan vindt u de groepen 1 t/m 4 en de internationale schakelgroepen. De groepen 5 t/m 8 zijn op het Laagveen. De school gebruikt veel digitale hulpmiddelen: tablets, touch screens, digitale schoolborden en beschikt over twee computerlokalen. De leerlingen in de groepen 5 t/m 8 hebben de beschikking over hun eigen tablet.

Onderwijsconcept
Het onderwijs op de Anne Frankschool sluit zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van het kind. Niet te moeilijk en niet te makkelijk. Daarbij dagen we het kind uit zich zo goed en breed mogelijk te ontwikkelen. Het onderwijs werkt met thema's. De meeste vakken passen in de thema's. Het totale aanbod voldoet ruim aan de door de overheid gestelde kerndoelen. Voor leerlingen die moeite hebben met de lesstof is er extra hulp. Voor leerlingen die iets meer kunnen dan de meeste andere kinderen is er een programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De school heeft veel digitale hulpmiddelen.

Kwaliteitszorg
De ontwikkeling van de leerlingen wordt goed gevolgd. In de groepen 1 t/m 4 houdt de leerkracht in de computer de lesvoorbereiding, planning en observatie bij. Voor de hele school wordt het Cito leerlingvolgsysteem gebruikt. In de groepen 5 t/m 8 houden de leerlingen en de leerkrachten samen portfolio's bij. Leerkrachten leren met en van elkaar door lesbezoeken, gezamenlijke lesvoorbereidingen en wekelijkse bordsessies (LEAN).
 

Eisen

Functie-eisen

Ben jij een leerkracht die in staat is een goede band op te bouwen met de leerlingen en de ouders, met in acht name van een gezonde pedagogische afstand? Onze groep 7 bestaat uit 21 leerlingen. Gedifferentieerd lesgeven is voor jou geen enkel probleem. Enige ervaring in het gebruik van Snappet is een pre.

Opleidingseisen : ​PABO
Gewenste ervaring: ​Enige ervaring in een bovenbouwgroep strekt tot aanbeveling.
Ingangsdatum van de functie 1-2-2019
Betrekkingsomvang: 1,0000

Leeftijdsgroepen:  Groep 7

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal

L10/11

Bovenbouw leerkracht voor groep ... in Den Haag